Jätelaitosyhdistyksestä Suomen kiertotalouden katalysaattoriksi. Kuntien edistyksellisen jätehuollon valtakunnallinen strategiatyö. Uusi rooli ja brändi, uraauurtavat hankkeet. Viestit, mediatyö ja verkkouudistus. Strategiauudistus toteutettiin vuoden 2017 aikana, helmikuusta joulukuuhun.

Lähtötilanne:

Jätelaitosyhdistys (JLY) ry eli kunnallisten jätelaitosten yhteenliittymä kaipasi profiilin- ja vaikuttavuuden nostoa.

Toimet:

Hopiasepät tuki JLY:n johtoa yhdistyksen strategiauudistuksen ideoinnissa ja läpiviemisessä. Tavoitteena oli nostaa yhdistys koko maan kiertotalouden edelläkävijäksi ja halutuksi yhteistyökumppaniksi. Osana uudistusta modernisoitiin yhdistyksen viesti, graafinen ilme, nimi ja verkkosivut. JLYstä tuli Suomen Kiertovoima ry eli KIVO. Asiakkuus kattoi kokonaisvaltaisen strategisen suunnittelutyön sekä strategisen tason viestintä- ja vaikuttamispalvelun. 

Uudistusta tuettiin myös korkean profiilin tapahtumien kautta, kuten Kiertovoimapäivät 29.-30.11.2017 Espoon Hanasaaressa.

Tulokset:

Työ aloitettiin helmikuussa 2017 siten, että yhdistyksen hallitus hyväksyi uuden strategian nimineen (KIVO) alkukesästä 2017. Strategiatyön jalkauttamista, viestintätyötä ja kumppanuuksien kartoittamista jatkettiin syksyllä 2017. Hopiasepät oli vahvasti mukana ideoimassa MUOVISTA-hanketta, jolla tähdättiin muoviongelman ratkaisuun kiertotalouden kautta. MUOVISTA-hanke keräsi Kiertovoimapäiville Suomen johtavat asiantuntijat ja siivitti KIVO:n osallistumista ympäristöministeriön Muovitiekartta-yhteistyöryhmään. Uudistus loi KIVO:lle tukevan pohjan lisätä jatkossa vaikuttavuuttaan entisestään.  

Johtopäätökset:

Hopiasepät pystyi lyhyessä ajassa menestyksellisesti auttamaan strategiauudistuksen ideoinnissa ja läpiviemisessä valtakunnalliselle toimijalle. Hopiasepät osallistui KIVO:n johdon tukena sekä sen omaan strategiatyöhön että KIVO:n jäsenten sitouttamiseen uuteen strategiaan. KIVO:n profiloitui entistä vaikuttavampana, yhteistyökykyisenä ja vahvasti ajassa kiinni olevan toimijana. Uudistuksen tärkeä elementti oli myös ulkoisten puitteiden (nimi, brändi, nettisivut) uudistaminen menestyksekkäästi, missä Hopiaseppien rooli oli myös huomattava.

Lue lisää asiakkaasta: https://kivo.fi/

Kiertovoimapäivät 29.-30.11.2017 Espoon Hanasaaressa