Noora Hinkka

Myönteinen suunnittelija, projektinhallinta

Noora on Hopiaseppien Myönteinen suunnittelija, jolla on laaja-alainen osaaminen elintarviketuotantoketjusta, tuotannon hygieniasta ja alan lainsäädännöstä. Hän on työskennellyt niin alkutuotannon, jalostuksen kuin lopputuotannon parissa. Koulutukseltaan Noora on eläinlääketieteen lisensiaatti. Lisäksi hänellä on kansanterveystieteen ja johtamisen koulutus, joka perehdytti hänet erityisesti Afrikan terveysongelmiin. Yrittäjyys on niin ikään lähellä Nooran sydäntä.

Poikkitieteellinen ja osittain kansainvälinen koulutus sekä monipuolinen työkokemus ovat luoneet pohjan kyvylle hahmottaa ja käsitellä laajoja kokonaisuuksia. Hän on työskennellyt useissa projekteissa ja tekee myös projektijohtamisen opintoja Aalto yliopistolla sisältäen IPMA-sertifikaatin. Kuntasektori ja sen päätöksentekoprosessit ovat Nooralle myös tuttuja.

Noora on asunut kolme vuotta Italiassa, mikä oli hyvän ruoan ja historian ystävälle unelmasijainti. Tosin nykyinen kotipaikka Helsingissä tarjoaa myös intohimoiselle teen ystävälle loistavan teekauppaverkoston.