Johtoryhmän AHJO-työpaja – strategian testaaminen, uuden toimintatavan läpivienti ja uuden arvolupauksen kiteyttäminen Danske Bankin Suomen yrityspankille.

Hopiaseppien AHJO-strategiapaja Dansken maajohtaja Leena Vainiomäen arvioitavana.

Lähtötilanne:

Dansken yritysliiketoiminnan henkilöstölle oli tarve muotoilla uutta strategiaa tukeva viesti.

Toimet:

Hopiasepät selvitti anonyymisti avainhenkilöiden näkemykset. Näin saatujen uusien tietojen avulla pystyttiin testaamaan uusi strategia viestinnällisesti. Yhdessä johtoryhmän kanssa rakennettiin henkilöstön todellisiin mielipiteisiin ja tarpeisiin vastaava uusi arvolupaus. Menetelmänä oli Hopiaseppien AHJO-työpaja, jossa haastettiin ja testattiin TV-haastattelujen avulla johtoryhmän jäsenten kyky viestiä uusi strategia uskottavasti.

Tulokset:

AHJO-työpaja avasi johtoryhmän silmät näkemään tilanne henkilöstön kannalta. Henkilöstölle saatiin rakennettua uusi arvolupaus, jonka henkilöstö otti erittäin positiivisesti vastaan: Hopiaseppien AHJO-työpajassa valmentama johtoryhmä onnistui vakuuttamaan henkilöstön uuden strategian toimivuudesta.

Johtopäätökset:

Dansken johtoryhmälle toteutettu AHJO osoitti työpajan monipuoliset hyödyt. Uusi strategia saatiin tehokkaasti testattua viestinnällisesti. Johtoryhmälle saatiin TV-haastatteluissa tehokkaasti perille henkilöstön sellaisetkin mielialat, jotka eivät sisäisissä barometreissa paljastuneet.

Lisäksi AHJOn intensiivinen ja tiimiä yhteen hitsaava työtapa varmistaa johtoryhmälle yhteisen tilannekuvan. Samalla parannetaan merkittävästi kaikkien johtoryhmän jäsenten kykyä viestiä vaikeistakin asioista