Kasvustrategian luominen käänteentekevälle teknologialle. Mahdollisuuksien löytäminen, ovien avaaminen ja uusien kumppanuuksien rakentaminen. Uuden digitaalisen palveluliiketoiminnan synnyttäminen pk-yrityksen innovatiiviselle osaamiselle, tähtäimessä radikaali kasvu.

Lähtötilanne:

MX Electrix Oy:n ainutlaatuinen sähkömittausteknologia mahdollistaa uudet digitaaliset palveluinnovaatiot. Hankkeen tarkoitus on rakentaa asiakkaalle kokonaan uusi palveluliiketoiminta, joka mahdollistaa yhtiölle erittäin merkittävän kotimaisen kasvun ja avaa globaalit vientimarkkinat.

Toimet:

Hopiasepät identifioi potentiaaliset kumppanit kolmella uudella digitaalisen palveluliiketoiminnan saralla kumppanuusneuvottelujen aloittamiseksi Suomessa. Hopiasepät Oy teki tarvittavan selvitystyön sekä tunnustelut, jotta kohti varsinaisia kumppanuusneuvotteluja piloteista voitiin edetä. Hopiasepät toteutti konseptoinnin ja suunnittelun suoraan identifioiduille kumppaneille laadittavien konkreettisten pilottisuunnitelmien muotoon.

Tulokset:

Liikeneuvottelut, joiden tavoitteena on edetä kohti sopimuksia ja saada ensimmäisiä pilottiprojekteja käyntiin vuoden 2019 aikana, on saatu hyvään vauhtiin usealla eri taholla ja hankkeen toteuttaminen jatkuu täydellä teholla.

Johtopäätökset:

Hopiasepät todisti kykynsä luoda kasvustrategia käänteentekevälle teknologialle. Tämän on mahdollistanut Hopiaseppien poikkeuksellisen vahva kyky auttaa asiakkaita löytämään mahdollisuuksia, avata ovia ja rakentaa uusia kumppanuuksia.

Lue lisää asiakkaasta: https://www.electrix.fi/

Aamulehti 27.5.2017

Electrixin eQL-sähkömittarin avulla nähdään tarkkaan, mitä kodin laitetta on käytetty mihinkin aikaan, mistä voi olla suuri apua esimerkiksi vanhusten kotihoidossa.