Merkittävä teollisuusasiakas (NDA)

Hopiasepät havaitsi asiakasta kiireellisesti uhkaavan mainehaitan, analysoi tilanteen oma-aloitteisesti ja ehdotti asiakkaalle ratkaisua. Hopiasepät toteutti ehdottamansa toimet sovitusti ja näin pelasti ajoissa asiakkaan maineen.

Lähtötilanne:

Yllättävä kansainvälinen kriisi loi asiakkaalle huomattavan riskin sekä kotimaisesta että kansainvälisestä mainehaitasta. Uhka mainehaitasta syntyi asiakkaan itsensä huomaamatta.

Toimet:

Hopiasepät havaitsi kriisin aiheuttaman riskin. Hopiasepät analysoi tilanteen oma-aloitteisesti ja ehdotti asiakkaalle ratkaisun tarjoavia toimenpiteitä. Yhdessä asiakkaan tärkeimpien kumppanien ja keskeisten viranomaisten kanssa saatiin tarvittavat toimet tehtyä ajoissa, sekä asiakas valmennettua mediaa varten.

Tulokset:

Hopiaseppien ansiosta yllättävään ja vaikeaan tilanteeseen reagoitiin ajoissa. Mainehaitat ehkäisevä ratkaisu ehdittiin tehdä parissa päivässä ennen kuin media tarttui asiaan. Kun media kriisin havaittuaan lähestyi asiakasta, tilanne kääntyi asiakkaan kannalta mainehyödyksi. Oikea ratkaisu oli tehty ajoissa ja voitiin näin viestiä medialle aidosti suoraselkäisenä linjanvetona.

Johtopäätökset:

Hopiasepät osoitti arvonsa erittäin kokeneena kriisien ratkojana. Kriisiviestintä on olennainen osa Hopiaseppien osaamista sekä median, poliittisen johdon että yritysjohdon näkökulmista. Hopiasepät on poikkeuksellisen kyvykäs tunnistamaan ja analysoimaan syntymässä olevia sekä kotimaisia että kansainvälisiä kriisejä. Pitkän ja laajan omakohtaisen kokemuksen ja ymmärryksen perusteella Hopiasepät pystyy tarjoamaan kriiseihin tehokkaita ratkaisuja.