Strateginen vaikuttaminen ja uudet avaukset, mediatyö sekä innovaatiokilpailun luonti Suomen digitalisoituvalle teollisuudelle ja Euroopan tehokkaimman innovoinnin profilointi. Hopiaseppien asiakas toimintamme alusta asti, keväästä 2016 alkaen.

Lähtötilanne:

Suomen teollisuuden tärkeimmän innovaatioekosysteemin DIMECCin näkyvyyttä ja vaikuttavuutta on haluttu edistää – monipuolinen keinovalikoima käyttöön.

Toimet:

Strateginen ideointi: P4.0-innovaatiomalli on vahvistanut teollisuuden ja työntekijöiden keskinäistä luottamusta. P4.0 kirjattiin EU-komission korkean tason työryhmän suosituksiin EU:n seuraavaksi tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelmaksi. MPIDEA-innovaatiokilpailun ideointi ja toteutus sekä 2017 että 2019.

Viestintä: Merkittävä osa DIMECCin näkyvintä viestintää mediassa ja somessa, mm. eksklusiivisia mediajuttuja ja lähes 100 valtakunnallisesti leviävää STT-tiedotetta. Kaksi menestyksiksi osoittautunutta kirjaa. Tehokasta some-vaikuttamista, mm. suosittua #Myönteistämaanantaita-vlogia hyödyntäen.

Vaikuttaminen: DIMECCin hyväksi on tehty systemaattista työtä, jolla on korostettu DIMECCin asemaa Suomen teollisuuden tärkeimpänä innovoijana. Yhteistyösuhteita on edistetty laajasti.

Tulokset:

DIMECC on profiloitu Euroopan tehokkaimmaksi innovoijaksi ja Suomen teollisuuden tärkeimmäksi innovaatioalustaksi. Laajalti levinneet DIMECC-kirjat, tiedotejulkisuus, mediajutut sekä some-vaikuttaminen ovat merkittävästi edistäneet DIMECCin näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Työ jatkuu konkreettisten päätösten edesauttamisessa.

Johtopäätökset:

Hopiasepät on osoittanut kykynsä tavoittaa Suomen päättäjät omalla pienellä mutta tehokkaalla tiimillään.

DIMECCille on luotu mediassa sellainen tunnettuus, että tärkeimmät viestit on mahdollista saada tehokkaasti läpi.

DIMECCille on luotu uusia valtakunnallisesti näkyviä työkaluja ja toimintamalleja, kuten MPIDEA. Hopiasepillä on ollut tässä keskeinen rooli.

Lue lisää asiakkaasta: https://www.dimecc.com/

      

Hopiaseppien toimittamat DIMECC-innovaatiokirjat 2018 ja 2016.

EU-komission korkean tason työryhmä julkisti suosituksensa EU:n seuraavaksi tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelmaksi heinäkuussa 2017. Hopiasepät suunnitteli ja toteutti mediaoperaation, jolla Teknologiateollisuus ry:n ja DIMECC Oy:n innovaatiopoliittiset kannanotot saivat parhaiten julkisuutta koko EU:n laajuisessa vertailussa. 

DIMECC Oy on lanseerannut myös MPIDEA-ideakilpailun, jonka ideoinnissa ja järjestelyissä Hopiasepät ovat olleet mukana alusta asti (vas. Jussi Seppälä). Aloitteen kilpailusta aikanaan teki Siemens Osakeyhtiö (oik. toimitusjohtaja Janne Öhman).

Hopiasepät on vastannut mm. Suomen suurimman teollisuustapahtuman MPD:n viestinnästä. Tässä kesäkuussa 2019 Tampereen Tähtiareenalla MPD:tä avaamassa eurooppalaisen valmistavan teollisuuden kattojärjestön Orgalimin presidentti Tomas Hedenborg.

DIMECC CEO Forum 2018.

DIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala esittelee Montrealissa P4.0-innovaatiomallia, jonka ideoinnissa Hopiasepillä on ollut aktiivinen rooli.