AHJO-työpaja

Joustava AHJO-työpajamme soveltuu moneen eri tilanteeseen ja tarpeeseen. Se sopii niille, jotka haluavat ripeästi eteenpäin! 

AHJO on tehokas, räätälöity ratkaisu yrityksenne tai organisaationne strategian testaamiseen, mission kirkastamiseen ja/tai avainviestien hiomiseen ja läpimenoon. 

AHJOssa voidaan myös tähdätä mediaesiintymisenne, vaikuttamisviestintänne, kriisiviestintänne tai vaikka EU-viestintänne huippukuntoon hiomiseen.

AHJO-työpaja on ideaali 5-10 hengen johtoryhmälle ja muille muutosvoimille.

Pohjustamme päivän perehtymällä syvällisesti etukäteen yrityksenne tai organisaationne tilanteeseen ja tavoitteisiin, tarpeittenne mukaan.

AHJO sisältää kolme tiukkaa TV-haastattelukierrosta, jotka toteutetaan todenmukaisissa olosuhteissa, ammattilaisen kuvaamana. Haastattelujen yhteinen, kannustava läpikäynti avaa silmät ja sitouttaa muutokseen. Osallistujat saavat mukaansa taltioidut kamerahaastattelut.

Hopiaseppien AHJO-strategiapaja Dansken maajohtaja Leena Vainiomäen arvioitavana:

AHJO-työpajamme on työkalu, joka soveltuu erilaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi:

Strategia-Ahjo

Mietittekö strategiaanne, etsittekö kasvun mahdollisuuksia?

Kaipaako missionne uudistumista?

Osaatteko ilmaista strategiaanne?

Haluatteko testata strategiaanne viestinnällisiin keinoin?

Kaipaavatko strategiset viestinne hiomista?

Haluatteko syvemmän ymmärryksen siitä, miten avainhenkilönne kokevat tilanteenne?

Hyve-Ahjo

Haluatko parantaa työkultuurianne?

Yhteistyökumppanimme Lykeion on huippuasiantuntija organization omien hyveiden löytämiseen henkilöstön itsensä kautta. When kymmenien johntjaan kanssa toteutettu ottaa ja haastaa johtajat mukaan - tuleehan hyveistä totta?

Hyve-AHJO test rautaisella ammattitaidolla toteutettujen tvastatelujen kautta, miten hyvekt on johtoryhmässä sisäistetty. Ymmärtävätkö johtoryhmän jäsenet itse kukin, mitä yhdessä sovitut hyveet todella tarkoittavat heidän työlleen? Hyve-AHJO on johdon loikka koko organisaation parempaan hyvinvointiin ja tuloksiin.

Vastuu-Ahjo

Onko toimintanne vastuullisuus uskottavaa?

Toimitteko jo kiitettävän vastuullisesti, mutta kaipaatte viesteillenne selkeyttä ja kaikupohjaa?

Media Ahjo

Pohditteko, kuinka saada viestinne läpi mediassa?

Do you have any questions about us or our organization?

Esitetäänkö teille julkisuudessa vaikeita kysymyksiä, joihin haluaisitte oppia vastaamaan paremmin?

Onko teillä tarve kehittyä paremmiksi esiintyjiksi kameran edessä?

Kriisi-AHJO

Tarvitsetteko akuuttia kriisiviestintää?

Tarvitsetteko apua hankalien asioiden viestinnässä, sisäisesti tai ulkoisesti?

Kohtaatteko aika ajoin vaikeita tilanteita, joihin haluaisitte valmistautua paremmin?

Vaikuttaja-AHJO

Onko teillä tarve ymmärtää paremmin poliittista päätöksentekoa ja vaikuttamista?

Onko teillä viesti, jonka haluatte viedä päättäjille tai muille vaikuttajille, mutta ette tiedä miten?

Ovatko vaikuttajaviestinne vielä hiomista vaille?

EU-AHJO

Haluatteko ymmärtää EU:ta paremmin ja oppia sen toimintamekanismit?

Haluatteko vaikuttaa EU-päättäjiin tai muihin EU-toimijoihin?

Askarruttaako, miten suunnitella viestintää ajankohtaisista EU-asioista? Do you have any comments about how to make a reservation?

Kaipaatteko tietoa, miten Brysselin media toimii ja ketkä toimittajat EU: ssa vaikuttavat? Miten Veltenää suedekuopat EU-median odds?

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!